Clàusula per associats i membres

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA-BERGA M.P.S, amb CIF V08269144 i domicili social situat a la PLAÇA SANT JORDI, 1, 08241 , MANRESA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA-BERGA M.P.S té previst realitzar:

– Finalitat: Registre i tractament de dades de socis per a finalitats administratives i associatives, així com la gestió de les condicions i avantatges de ser soci.

– Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

– Base legítima: El consentiment de l’interessat.

– Cessions: Les seves dades seran comunicades a SOM MOBILITAT S.C.C.L., amb la finalitat de  tramitar l’alta per gestionar l’ús de vehicles elèctrics.

 

– Finalitat: Gestió de la subscripció a la newsletter, per realitzar els enviaments corresponents.

– Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

– Base legítima: El consentiment de l’interessat.

 

– Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l’acompliment de la normativa a la qual està subjecta l’Entitat.

– Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.

– Base legítima: El compliment d’una llei.

– Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal PLAÇA SANT JORDI, 1, 08241, MANRESA (BARCELONA) o al correu electrònic info@montepio.cat. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entendran com a necessàries per a escometre les finalitats esmentades anteriorment.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA MPS.