Clàusula per associats i membres

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA-BERGA M.P.S, amb CIF V08269144 i domicili social situat a la PLAÇA SANT JORDI, 1, 08241 , MANRESA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA-BERGA M.P.S té previst realitzar:

– Finalitat: Registre i tractament de dades de socis per a finalitats administratives i associatives, així com la gestió de les condicions i avantatges de ser soci.

– Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

– Base legítima: El consentiment de l’interessat.

– Cessions: Les seves dades seran comunicades a SOM MOBILITAT S.C.C.L., amb la finalitat de  tramitar l’alta per gestionar l’ús de vehicles elèctrics.

 

– Finalitat: Gestió de la subscripció a la newsletter, per realitzar els enviaments corresponents.

– Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

– Base legítima: El consentiment de l’interessat.

 

– Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l’acompliment de la normativa a la qual està subjecta l’Entitat.

– Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.

– Base legítima: El compliment d’una llei.

– Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal PLAÇA SANT JORDI, 1, 08241, MANRESA (BARCELONA) o al correu electrònic info@montepio.cat. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entendran com a necessàries per a escometre les finalitats esmentades anteriorment.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA MPS.

 

Gestió de Cookies Nom Tipus de Cookie Funció
Google 1P_JAR 30 dies Transfereix dades a Google per pesonalitzar anuncis
Google NID 6 mesos Habilita fucions personalitzades d’autocompletat
Google CONSENT 2 anys Analytica, consentiment i afiliació
Google DV Sessió Identificació de l’usuari
Google Analytics _utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv Persistent Conèixer de forma anònima, núm de visitants, procedència, pàgines visitades, etc.
Google Analytics _gid Sessió Distingir els usuaris
Google Analytics _ga 2 anys Emmagatzemar la ID del client
Google Analytics _gat_gtag_ua Sessió Diferenciar diferent objectes de seguiment
Propia moove_gdpr_popup 2 anys Gestión RGPD

 

Gestió de Cookies / Nom / Tipus de Cookie / Funció

  • Google / 1P_JAR / 30 dies / Transfereix dades a Google per pesonalitzar anuncis
  • Google / NID / 6 mesos / Habilita fucions personalitzades d’autocompletat
  • Google / CONSENT / 2 anys / Analytica, consentiment i afiliació
  • Google / DV / Sessió / Identificació de l’usuari
  • Google Analytics / _utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv / Persistent / Conèixer de forma anònima, núm de visitants, procedència, pàgines visitades, etc.
  • Google Analytics / _gid / Sessió / Distingir els usuaris
  • Google Analytics / _ga / 2 anys / Emmagatzemar la ID del client
  • Google Analytics / _gat_gtag_ua / Sessió / Diferenciar diferent objectes de seguiment
  • Propia / moove_gdpr_popup / 2 anys / Gestión RGPD